Media


Szklarska Poręba bez układów..


Jest pani doktorem, pracuje pani na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, a ze Szklarską Porębą jest pani związana, jako turystka. Jak chce pani przekonać mieszkańców Szklarskiej Poręby, do tego, że będzie pani dobrym burmistrzem?

Jak Pan słusznie zauważył - nie jestem mieszkanką Szklarskiej Poręby i to właśnie jest moim atutem. Nie jestem związana ani rodzinnie, ani towarzysko, ani biznesowo z kimkolwiek stąd. Ponadto nie jestem związana z żadną opcją polityczną i taka sytuacja daje mi duże możliwości w swobodnym, transparentnym, a przede wszystkim uczciwym sprawowaniu urzędu. Jest to jedyny przypadek, w którym podejmowane decyzje są wolne od jakichkolwiek nacisków i mogą opierać się na konsultacjach z mieszkańcami…   

 Rozumiem, że kiedy pani zostanie burmistrzem Szklarskiej Poręby to w niej pani zamieszka?

To przecież oczywiste.

 Nie wierzę, że zna pani bolączki naszego miasta!

Bywam często w Szklarskiej Porębie, jako turystka i widzę, co można zmienić, poprawić. Brakuje deptaków, chodniki są w złym stanie, albo ich nie ma wcale. Należałoby zadbać o utwardzenie ścieżek rowerowych, postawić więcej ławek dla turystów, poprawić jakość dróg i zastanowić się jak rozwiązać problem parkingów w centrum miasta. Jednak to, co jest najbardziej widoczne, to brak długofalowej wizji w promowaniu miasta, a właściwie jej brak. Na tle Karpacza Szklarska Poręba wygląda blado. Jest wiele spraw, którymi trzeba się zająć. Nie może być tak, że największą atrakcją Szklarskiej Poręby jest wycieczka do Pragi.

Proszę je wymienić!

Woda, oczyszczalnia ścieków, apartamentowce, brak reklamy tego miasta na zewnątrz…skłóceni ludzie…

Z wodą i ściekami jest problem nie od dziś. Świadczą o tym wysokie ceny, które są prawie trzykrotnie wyższe niż w Jeleniej Górze i nic nie wskazuje na to, że będzie taniej. Ścieki pod osłoną nocy są wypuszczane do rzeki.

Poza wodą bardziej drażliwym tematem są apartamentowce. Należy zadać sobie pytanie: dla kogo jest Szklarska Poręba? Dla mieszkańców i turystów? Czy dla inwestorów zewnętrznych? Każdy kolejny apartamentowiec, to wzrost zagrożenia działalności turystycznej dla właścicieli pensjonatów.  

Brakuje komunikacji wewnętrznej, brakuje imprez kulturalnych i rekreacyjnych zarówno dla turystów, jak i mieszkańców. Miasto nie jest także przystosowane dla osób niepełnosprawnych i brakuje doraźnej pomocy medycznej w dniach świątecznych i w porze nocnej.


Łatwo krytykować, a czy pani wie jak można te problemy rozwiązać? 

Wiem! Należy sporządzić i uchwalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru Szklarskiej Poręby.

Podjąć zdecydowane starania o pozyskanie środków unijnych i zainwestować w infrastrukturę miasta. Obniżyć koszty wody oraz rozbudować oczyszczalnię ścieków. Należy poważnie rozważyć możliwość wybudowania studni głębinowej i zamknąć problem wody raz na zawsze. Modernizacja oświetlenia miasta na energooszczędne może przynieść znaczne oszczędności, które należy wykorzystać na kolejne zadania.

Koniecznie trzeba wprowadzić kalendarz cyklicznych imprez w okresie letnim i zainteresować tym rozgłośnie radiowe i telewizyjne. Trzeba też rozwiązać problem wody i ścieków. Obecna władza się tym nie zajmuje.

Ze Szklarską Porębą jest związanych około 30 zrzeszeń, stowarzyszeń i klubów sportowych, w nich tkwi ogromny potencjał, dlatego należy ich wesprzeć i pobudzić do działania.  Jest wielu rencistów i emerytów – wykorzystajmy ich wiedzę i doświadczenie.

 

Proszę przedstawić najważniejsze rzeczy do wykonania w ciągu najbliższych 5 lat.  

Stworzyliśmy program zespołowo, z kandydatami na radnych oraz z niektórymi mieszkańcami, z którymi konsultowaliśmy te zagadnienia.

Do najważniejszych zadań należy:

·       wprowadzenie ładu przestrzennego dla całego obszaru Szklarskiej Poręby

·       poprawa całorocznej atrakcyjności gminy,

·       wprowadzenie cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych,

·       obniżenie kosztów wody,

·       poprawa nawierzchni dróg, budowa parkingów, chodników oraz deptaków.

·       reklama na zewnątrz; w Warszawie, Szczecinie, Gdańsku, Poznaniu...

 

Czy to wszystko? 

Otóż nie. Obecne i poprzednie władze bardzo mocno zaniedbały rozwój Szklarskiej Poręby, a potrzeby miasta są ogromne. Szereg z nich ściśle powiązanych jest z ruchem turystycznym, a część wzajemnie się przenika na styku mieszkaniec-turysta.

Urbanistyczne oczekiwania mieszkańców są związane z budową krytego, całorocznego lodowiska z możliwością przeprowadzania zawodów, budową mieszkań na kieszeń rodzin i osób o niskich dochodach w ramach programu M+. Koniecznie trzeba stworzyć miejsce w Szklarskiej Porębie, w którym będą odbywały się wszystkie miejskie imprezy.

Istnieje także potrzeba zadbania o najuboższych, zorganizowania chociaż jednego ciepłego posiłku w ciągu dnia. Koniecznie trzeba zbudować Dom Seniora.

Ważnym zagadnieniem jest porządkowanie miasta, w tym zwiększenie częstotliwości wywozu śmieci, zapewnienie dostatecznej ilości koszy na śmieci w mieście oraz na trasach turystycznych, zaplanowanie i wykonanie skwerków, parków rekreacyjnych i zieleńców.  

Mieszkańcy widzą potrzebę normalizacji architektonicznej wszelkich straganików i budek stawianych w różnych częściach miasta oraz ich położenia. Należy to wspólnie przedyskutować z ich właścicielami.

Ważnym tematem są Jakuszyce, które powinniśmy potraktować jak nasze okno na świat. Ich położenie poza granicą Parku Karkonoskiego pozwala na wiele inwestycji od Szrenicy na zachód (budowa wyciągów).

Cały czas trzeba pamiętać, że Szklarska Poręba żyje z turystyki (to miasto turystyczne) i o powodzeniu jej mieszkańców decyduje ich liczba. Stąd także należy zadbać o miejsca widokowe, pomyśleć o wybudowaniu Aquaparku
i dążyć do uruchomienia źródeł termalnych, które będą stanowić ważną atrakcję dla turystów.