Poparcie

Poparcie Pana Witolda Gadowskiego


Rekomendacja dr hab. Andrzeja Raczyka.
Pani dr inż. Anna Wondołowska-Grabowska jest doświadczonym pracownikiem Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Jej dotychczasowa kariera naukowa, osiągnięcia dydaktyczne orz posiadane kompetencje stwarzają bardzo dobrą podstawę do aktywności publicznej oraz kształtowania przestrzeni zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego oraz ładu przestrzennego.

dr hab. Andrzej Raczyk.