Program


1.   Promocja Szklarskiej Poręby

2.   Wprowadzenie cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych

3.   Rozwiązywanie problemów społecznych poprzez obniżenie cen wody, ścieków oraz          realizacje programu Mieszaknie +

4.   Budowa i modernizacja nawierzchni dróg

5.   Pozyskiwanie środków unijnych na rozwój miasta